Du Herve sur du pain
Nieuws
Naar het nieuws terugkeren
De Hervekazen voeren actie

07.10.2017

De Hervekazen voeren actie

Tijdens een persconferentie op dinsdag 6 oktober presenteerde de vzw Fromage de Herve haar actieplan en de uitwerking ervan rond het thema “De Hervekaas  voert actie”.
Om haar spilfunctie als gemeenschappelijke vereniging voor de Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB) Hervekaas te bevestigen, heeft de vzw Fromage de Herve, die door het Huis voor toerisme van het Land van Herve wordt gecoördineerd, haar nieuwe leden voorgesteld: de stad Herve, het APAQ-W (Waals agentschap voor de bevordering van een kwaliteitslandbouw), het AWE (Waals agentschap voor veehouderij) en Diversiferm.
De vzw maakte van deze gelegenheid gebruik om haar gloednieuwe website www.fromagedeherve.com,  met alle informatie over Hervekaas,  voor te stellen.
Een ander belangrijk element van deze persconferentie was de aankondiging van een nieuwe reclamecampagne op de Franstalige radiozenders die van half oktober tot half november zal worden uitgezonden. Het is de privé-sector die dit nieuwe hoofdstuk over de onweerstaanbare oranje kazen financiert. In de campagne zullen zowel het generiek product als het merkproduct worden vooropgesteld.

René Collin, Minister van landbouw en toerisme, stond erop om op de persconferentie aanwezig te zijn. Hij benadrukte het dynamisme dat het Land van Herve kenmerkt en hij onderstreepte ook de bevorderlijke synergieën tussen erfgoed, streek, delicatessen en toerisme.