Du Herve sur du pain
Nieuws
Naar het nieuws terugkeren
Wat is een “BOB”-kaas ?

17.01.2018

Wat is een “BOB”-kaas ?

Producten met het BOB-label, met andere woorden met een “Beschermde Oorsprongsbenaming”, zijn producten die aan een specifiek grondgebied zijn gekoppeld. Zij worden dus geproduceerd op een grondgebeid waarvan een welbepaalde knowhow wordt erkend. Wanneer u uw boodschappen doet, kijk uit voor dit label want het certificeert de authenticiteit van regionale producten die van het label voorzien zijn. Bij het kopen van een dergelijk product bent u er zeker van dat het om een typisch product met een rijke geschiedenis gaat. In België bestaat er slechts één kaas met het BOB-label… Om welke kaas zou het gaan, denkt u? Om Hervekaas! Inderdaad, sinds 1996 maakt de Hervekaas deel uit van de familie van kazen met een Beschermde Oorsprongsbenaming. Het  betekent daarom nog niet dat de lokale kaasmakers op hun lauweren kunnen rusten, verre van! Om authentieke Hervekaas te maken, moeten er bepaalde voorwaarden in acht worden genomen. Bij het maken van de kaas moet er een welbepaald meesterschap worden gerespecteerd. De kaas wordt uitsluitend geproduceerd met melk afkomstig uit de zone die door het BOB-label wordt bepaald, namelijk uit het betoverende Land van Herve.